Cenník

Cenník služieb:

Pracujem nezávisle na inštitúciách. Prísne dodržujem profesionálnu etiku, dôvernosť informácií a dohodnuté podmienky. Svoju prácu a postupy garantujem pravidelnou supervíziou.

Terapia pre jednotlivca (individuálna konzultácia)  60 minút25 €
Terapia pre páry (párová konzultácia) 60 minút30 €
Terapia pre páry (párová konzultácia) 90 minút40 €
Terapia pre rodičov, 60 minút25 €
Terapia pre deti (individuálna terapia +konzultácia s rodičmi) 40min+20min20 €
Terapia pre deti (skupinová terapia, cena za 1 dieťa) 60 minút15 €
Pre firmy viac informácií na stránke zuzanaoravcova.sk

Storno stretnutia do 24 hodín pred termínom nie sú spoplatnené.

Nedostavenie sa na termín bez upozornenia 100% ceny.

Cenník poradenstva a konzultácií cez internet Online: Skype, Zoom, Teams , FaceTime, Facebook Messenger je rovnaký ako pri  osobných konzultáciach.