O mne

PhDr. Zuzana Oravcová

Som psychoterapeut s 20 ročnou súkromnou praxou. Svoje služby poskytujem osobne v Trenčíne a v Bratislave, online cez Skype, Zoom, Teams, FaceTime, Messenger.

PHILANTHROPY & FUNDRAISING

Som spoluzakladateľkou Centra včasnej intervencie a občianskeho združenia AUTIS v Trenčíne. Som zriaďovateľkou základnej školy a špecializovaného zariadenia pre malých predškolákov, kde sa venujem práci s deťmi s poruchou autistického spektra. Zamestnávam a vediem tím 25 ľudí.

ODBORNÁ PRAX A VZDELANIE

• Gestalt psychoterapia – certifikovaný psychoterapeut (Slovenská psychoterapeutická spoločnost akreditácia), r. 2005 -2009
• Špeciálna pedagogika v procese výchovy a vzdelávania detí, žiakov s poruchami autistického spektra, (Karlova univerzita Praha), r. 2015
• Neurofeedback terapeut – (Slovenská asociácia pre biofeedback a neuroreguláciu, Neurofeedback inštitút), r. 2008 – 2009
• Transformačná systematická terapia (Kathlyne Maki-Banhen, Canada), r. 2007
• Práca s traumou, terapia zameraná na riešenie, (Helene Dellucci, Francúzsko, Lyon), r. 2010
• INPP – akreditovaný špeciálny pohybovo vzdelávací program pre rozvoj centrálneho nervového systému, motoriky, koordinácie a rovnováhy (Praha), r. 2012
• Práca s telom v psychoterapii, stabilizačné postupy, bioenergetika, biosyntéza, Pesso-terapia, relaxácia, stabilizačné postupy v krízových situáciach, rodinné a súrodenecké konštelácie(Praha), r. 2010 – 2011
• Programme “Say it straight” (Inštitút rodinnej psychoterapie, Virginia Satir), r. 2002
• Špecializovaný program pre prácu v primárnej prevencii drogových závislostí, r. 2002
• Beta tester pre edukačný Software „member of advisory board”
• Supervízia (Jay Lewin, USA, Florida), prebieha

Kontakt

PhDr. Zuzana Oravcová

TRENČÍN
Námestie Svätej Anny 9
911 01 Trenčín(budova Unidom)

BRATISLAVA
Grösslingová 71
811 09 Bratislava

V prípade Online poradenstva a terapie Vám zašlem prístupové údaje e-mailom.

Telefón:
+421 903 268 644

Email:
oravcova@poradna-trencin.sk