Terapia pre deti

Je určená pre deti u ktorých sa prejavuje:

  • porucha vývinu reči
  • narušená alebo oneskorená komunikačná schopnosť
  • porucha pozornosti a hyperaktivita
  • porucha autistického spektra
  • úzkostno- depresívne stavy
  • ťažkosti pri zvládaní stresových situácií
  • Je tiež určená pre všetky deti, ktoré potrebujú špeciálnu školskú prípravu pred vstupom do základnej školy. 

Terapia pre deti sa realizuje prostredníctvom rozvojových programov a to individuálne alebo skupinovo ( max. 4 deťmi v skupine).