Terapia pre páry

Párová terapia je zameraná na riešenie partnerskej (vzťahovej) problematiky. Nie je zameraná na individuálne problémy jedného z partnerov (to rieši Terapia pre jednotlivca). Na párovej terapii sa zúčastňujú obaja partneri spoločne. Je možnosť si vybrať dĺžku stretnutia a to 60 alebo 90 minút. Frekvencia stretnutí je raz do týždňa, alebo raz za dva týždne. V prípade, že sa jedná len o poradenstvo, stretnutie je obvykle jednorázové. Pri vážnejších problémoch trvá párová terapia dlhodobejšie, pretože na naplnenie cieľov a očakávaní klientov je potrebných viac spoločných stretnutí. Podobne ako pri iných terapiách bude maximálne dodržaná anonymita klientov a etický kódex terapeutickej a poradenskej praxe.

Je zameraná na:

 • osobné životné krízy
 • partnerské krízy
 • vzťahové problémy
 • rodinné problémy
 • problémy spojené s rozvodom a po rozvode
 • ťažké životné situácie
 • pocity samoty a opustenia, izolácie a bezmocnosti
 • ťažkosti spojené s prácou
 • nadmerný stres a záťaž
 • pocity úzkosti, strachu, depresie
 • psychosomatické ťažkosti
 • problémy v komunikácii