Terapia pre jednotlivca

Terapia je určená pre ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkej alebo zložitej životnej situácii. Prežívajú osobnú, manželskú, alebo rodinnú krízu. Majú vzťahové problémy, psychosomatické symptómy, depresie, úzkosti, nadmerný stres, alebo majú potrebu niečo vo svojom živote zmeniť, prípadne nevedia ako „ďalej“. Pre ľudí, ktorí stratili zmysel života, optimizmus, cítia sa nespokojne, nepotrebne a cítia celkový úbytok energie. Je prínosná aj pre všetkých, ktorí majú potrebu pracovať na svojom sebarozvoji, sebapoznaní, chcú sa naučiť niečo nové a rozvíjať svoj potenciál.

Cieľ terapie pre jednotlivca:

  • hľadanie a získanie hlbšieho porozumenia  o sebe samom a svojej situácií
  • prijatie seba samého
  • osvojenie si takých životných zručností, ktoré pomôžu k zvládaniu vlastného života
  • vybudovanie si odolnosti čeliť vzniknutým náročným situáciam
  • nachádzanie slobodných rozhodnutí, ktoré sú voľbou a vedú k spokojnosti, celkovému zdraviu a šťastiu človeka

Stretnutie trvá 60 minút a prebieha v dohodnutých – najčastejšie týždenných intervaloch. Dĺžka trvania terapie závisí na charakteru daných problémov a individuálnych potrebách klienta.

Podobne ako pri iných terapiách bude maximálne dodržaná anonymita klientov a etický kódex terapeutickej a poradenskej praxe.